Sunday, October 9, 2016

Sounds of the Day #134/2016: Goh Lee Kwang, Yong Yand Sen, Sudarshan Chandra Kumar, Kok Siew Wai (1,2,3,4)

Yong Yand Sen, Goh Lee Kwang, Sudarshan Chandra Kumar, Kok Siew Wai - SPILFeb2016 (2016)

Goh Lee Kwang - Paras Bunyi (2016)

Goh Lee Kwang - Live at Minut Init Art Social (2016)

Goh Lee Kwang & raxil4 - 250(2016)

Absolutely fantastic stuff by
Goh Lee Kwang 
the discovery of the year for me !