Friday, June 9, 2017

Sounds of the Day #152/2017: Ketev (1) ,Giulio Aldinucci, Moon Ra (1), iacon & nano (1,2,3), Ricardo Donoso (1,2,3)


Ketev -  I Know No Weekend (2016)

 Giulio Aldinucci - Goccia (2016)

 Giulio Aldinucci, Moon Ra Mutus Liber (2016)

iacon & nano - Spectre (2016)

iacon & nano - d-death-within-ourselv-exe (2016)

iacon  - 前兆 O m e n (2016)

Ricardo Donoso - Metaphase (2016)

Ricardo Donoso - Symmetry (2016)

Ricardo Donoso - Beginning of the Shape (2016)