Thursday, February 11, 2016

Thoughts of the Day #3/2016: Martin Heidegger (15)


Martin Heidegger


"Das Ringste des Geringen ist das Seyn.
Das Seiendste des Seienden ist der Gott."


-Martin Heidegger, Vom Sein